BILL  SOFT  ADMIN v8.41 

БИЛСОФТ АДМИН

Въведете Име и Парола
Име:
Парола:
Език:

Username: operator , Password: operator